Φωτογραφικό Υλικό Διαγωνισμού 2014

Φωτογραφίες 
Παραθέτουμε το σύνολο των φωτογραφιών από το διαγωνισμό φωτογραφίας της Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας.
Η  φωτογραφική βάση της ΕΜΤΕ αποτελεί μια ανοιχτή βάση δεδομένων η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους επιστήμονες, ερευνητές στις παρουσιάσεις των διαλέξεων, στις δημοσιεύσεις επιστημονικών περιοδικών αλλά και του τύπου (ΜΜΕ). Η χρήση των φωτογραφιών διέπεται από τους όρους του Creative Commons Attribution - NonCommercial - ShareAlike Licence και ο χρήστης οφείλει να αναφέρει τη πηγή προέλευσης με τον ακόλουθη μορφή:
Image by: Author, distributed by ΕΜΤΕ under a Creative Commons license.AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.