Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ομιλία του επίτιμου Προέδρου της ΕΜΤΕ καθηγητού Γ. Πρεζεράκου με θέμα "Η γνώση της συμβολής ορισμένων παραγόντων της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στον Ελλαδικό χώρο, θεμελιώδες βοήθημα του Μετεωρολόγου - Προγνώστου".