Εκδήλωση στο Ίδρυμα Ευγενίδου-2013

Εκδήλωση στο Ίδρυμα Ευγενίδου 

Στις 21 Οκτωβρίου στις 18:00 – 21:00 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση για την επιστήμη της Μετεωρολογίας στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου, την Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία (Ε.ΜΤ.Ε.) και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία . Προσκεκλημένος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Ομ. Καθηγητής Χρήστος Σ. Ζερεφός, Ακαδημαϊκός. Στην εκδήλωση υπήρχε έκθεση μετεωρολογικών οργάνων και παρουσιάστηκαν επιδείξεις πειραμάτων.